HOTLINE: (028)37.152.901
Tập kết rác của hộ gia đình và thu gom rác 

NỘI DUNG (10/06/2024 - 12:38)

Tôi xin phản ánh 2 vấn đề: 1. Chỗ tập kết rác tại nhà dân trong hẻm: hiện có 4 hộ dân đang tập trung bỏ rác vào cùng một chỗ gây hôi và nhiều ruồi nhặng. Tôi đề nghị rác nhà ai để ở vị trí nhà của mình,không bỏ chung như vậy,mùi rác thải,ruồi làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 2. Vấn đề thu gom rác: hiện tại thường quy sẽ lấy rác ở khu phố tôi cách ngày (ngày lấy,ngày không) những có những hôm không lấy cách ngày mà cách 2,có lúc 3 ngày mới lấy rác gây mùi hôi khó chịu.Tôi đề nghị: lấy rác theo quy định và chỉ cơ sở lấy rác có trách nhiệm phân công người lấy rác thay thế khi cần(không để trường hợp người lấy rác về quê không lấy rác thì rác để đó 2-3 ngày)

TRẢ LỜI (12/06/2024 - 17:23)

UBND phường Thạnh Lộc ghi nhận phản ánh của ông/bà. UBND phường chỉ đạo Bộ phận kinh tế kiểm tra, xử lý theo quy định.<\?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />